Nederlands/Vlaams Onderzoekscentrum

Kant en klassieke Duitse filosofie

Niederländische Übersetzungen Kants

 
 

 

 

 

 

 

 

back to main

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  back to main

 

 

 

Übersetzungen Kantischer Schriften ins Niederländische

 

 

Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 1764

Immanuel Kant, Waarnemingen over het gevoel van het schoone en verhevene, uit het Hoogduitsch vertaald, Groningen en Amsterdam: Wijbe Wouters en J.F. Nieman 1804. Der Übersetzer ist sehr wahrscheinlich Hendrik Croockewit (Amsterdamer Kaufmann).

 

 Immanuel Kant, Opmerkingen over het gevoel van het schoone en verhevene. Een inleiding tot de Kantiaansche philosophie, vertaalt en toegelicht door Henri Peter Blok (1894-1968) met een aanbevelend woord van Hendrik Tjakko de Graaf (1875-1930), Sneek: Van Druten 1919.

 

Immanuel Kant, Opmerkingen over het gevoel van het schone en het verhevene, Vertaling, inleiding en annotatie door Ike Kamphof, in der Reihe: Marginalia reeks, Bd. 13, Budel: Damon 2006.

 

Kritik der reinen Vernunft, 1781, 1787

[Anfang des 20. Jh. ist eine Übersetzung der Kritik der reinen Vernunft angekündigt, der die oben erwähnten Prolegomena (1907) vorhergehen sollten. Dieser Plan ist nicht ausgeführt. Angekündigt wurde: Immanuel Kant's Critiek der zuivere rede, voorafgegaan door de Prolegomena, Nederlandsche vertaling door Bernard van Loen, met commentaar van B. Faddegon]

 

Immanuel Kant, Kritiek van de zuivere Rede, ten geleide, vertaling en annotatie door Jabik Veenbaas en Willem Visser, Amsterdam: Boom 2004 [Übs. Critik der reinen Vernunft, Riga 1781 und 1787 [nach der Ausg. Kritik der reinen Vernunft, Hamburg 1998, PhB 505].

 

Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, 1783

Immanuel Kant, Prolegomena tot iedere metaphysica, die in de toekomst als wetenschap zal willen optreden, Nederlandsche vertaling door Bernard van Loen, Amsterdam: Vivat 1907.

 

Immanuel Kant, Prolegomena, vertaling van Hans (Johannes Mattheus) van de Velde en Frans Montens, inleiding en aantekeningen van Hans van de Velde, Meppel en Amsterdam: Boom 1979.

 

Immanuel Kant, Prolegomena, inleiding, vertaling en annotaties door Jabik Veenbaas en Willem Visser, Meppel en Amsterdam: Boom 1999 (gedeeltelijk herziene versie van Meppel en Amsterdam: Boom 1979). Übersetzung nach Karl Vorländer, 7., durchges. Aufl. 1993.

 

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, 1784

Immanuel Kant, "Beandwoording der vraag; Wat is verlichting?", vertaald door Siderius, in: Magazyn voor de critische wijsgeerte en de geschiedenis van dezelve, 1799, tweede stuk, pp. 239-256.

            Download here

 

Immanuel Kant, Wat is Verlichting?, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Bernardus Maria Ignatius Delfgaauw (1912-1993), Kampen: Kok Agora 1988. In diesem Band ferner: Wat betekent: zich oriënteren in het denken?

 

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785

Immanuel Kant, Grondslagen van de ethiek. Grondslag voor de metafysica van de zeden, vertaling door Ilonka de Lange, inleiding van Goossen Albertus van der Wal, Meppel en Amsterdam: Boom 1978.

 

Immanuel Kant, Fundering van de metafysica van de zeden, inleiding, vertaling en annotatie door Thomas Johannes Marie Mertens, Meppel en Amsterdam: Boom 1997, nieuwe oplage 2008 (December), gebonden 14 x 22,7 cm, 152 pagina's, ISBN: 9789085066231.

 

Was heißt: sich im Denken orientieren?, 1786

Immanuel Kant, "Wat heet: zig in het denken oriënteeren?", vertaald door Paulus van Hemert, in: Magazyn voor de critische wijsgeerte en de geschiedenis van dezelve, 1799, derde stuk, p. 305-337. 

 

Immanuel Kant, Wat is Verlichting?, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Bernardus Maria Ignatius Delfgaauw (1912-1993), Kampen: Kok Agora 1988. In diesem Band ferner: Wat betekent: zich oriënteren in het denken?

 

Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, 1786 

In 1802 hat Johannes Glover Kant schriftlich um die Erlaubnis gebeten, die Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786) ins Niederländische übersetzen zu dürfen (vgl. den Brief von Glover an Kant vom 16. Februar 1802, AA 12.337-340). Die Übersetzung ist allerdings niemals erschienen.

 

Kritik der praktischen Vernunft, 1788

Immanuel Kant, Kritiek van de praktische Rede, ten geleide, vertaling en annotatie door Jabik Veenbaas en Willem Visser, Amsterdam: Boom 2006. [Übs. nach der Ausg. Kritik der praktischen Vernunft, Hamburg 2003, PhB 506].

  

Kritik der Urtheilskraft, 1790

Immanuel Kant, Kritiek van het oordeelsvermogen, ten geleide, vertaling en annotatie door Jabik Veenbaas en Willem Visser, Amsterdam: Boom 2009 (Oktoer), gebunden 17 x 24 com, 480 pagina's, isbn 9789085063483

  

Immanuel Kant, Over schoonheid. Ontledingsleer van het schone, inleiding en aantekeningen van Jacques de Visscher, vertaling van van Jean-Pierre Rondas (1946-) en Jacques de Visscher (1943-), Amsterdam: Boom 1978, ²1987, 3de herziene druk 2002 [Übs. Analytik des Schönen, der Kritik der Urtheilskraft, 1790].

 

Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 1793, 1794

Immanuel Kant, De religie binnen de grenzen van de rede, inleiding, vertaling en annotaties door Geert Van Eekert, Walter Van Herck en Willem Lemmens, Amsterdam: Boom 2006 [Übs nach der 2. Aufl. Königsberg: F. Nicolovius 1794]; nieuwe oplage 2010 (April), geb. 14 x 22,5 cm, 266 pagina's, ISBN 9789085069058.

 

Ueber den Gemeinspruch. Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, 1793

Immanuel Kant, Over de gemeenplaats: dat kan in theorie wel juist zijn, maar deugt niet voor de praktijk, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Bernardus Maria Ignatius Delfgaauw (1912-1993), Kampen: Kok Agora 1987..

 

Zum ewigen Frieden, 1795

Immanuel Kant, Ten eeuwigen vrede, vertaling door Adriaan Pieter Prins (1885-1958), met een voorbericht van Philipp Abraham Kohnstamm (1875-1951, in der Reihe: Wereldbibliotheek, Bd. 309, hrsg. vom Comité „De Europeesche Statenbond“, Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur 1915 [ND 2006].

 

Immanuel Kant, De eeuwige vrede, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Bernardus Maria Ignatius Delfgaauw (1912-1993), Kampen: Kok Agora 1986.

 

Immanuel Kant, Naar de eeuwige vrede. Een filosofisch ontwerp, vertaling door Thomas Mertens en Edwin van Elden, voorwoord, inleiding en annotaties door Thomas Mertens, Amsterdam: Boom 2004.

 

Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie, 1796

Immanuel Kant, Verkondiging der spoedige sluiting van eene overeenkomst tot eeuwigen vrede in de wijsbegeerte, vertaald door Diony Burger (1820-1891), Amersfoort: Slothouwer 1880.

 

Von der Macht des Gemüths durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein, 1797

Immanuel Kant, Over de macht van den geest door den wil alleen onze ziekelijke gevoelens te beheerschen, bewerkt en van aanteekeningen voorzien door C.W. Hufeland, met een korte levensschets van beiden, 's-Gravenhage 1824. Erst die zweite Aufl., Zeist: Swartsenburg 1910 bezeichnet den Übersetzer mit “door den Hollandschen Arts B”. 3. Aufl. ebd. 1915.

 

Immanuel Kant, De kracht van den wil in het beheerschen van ziekelijke aandoeningen, met aanmerkingen van C.W. Hufeland,  uit het Hoogduitsch, naar den 6den verbeterden druk, Leeuwarden: G.T.N. Suringar 1858 [frühere Drucke konnten nicht ermittelt werden]. 3. Aufl. ebd. 1858, 4. Aufl. ebd. 1860, 5. Aufl. ebd. 1898.

 

Erklärung in Beziehung auf Fichtes Wissenschaftslehre, vom 7. August 1799, AA 12.370-371

Immanuel Kant, "Verklaring van Kant, Aangaande de Wetenschapsleer van Fichte", vertaald door Paulus van Hemert (1796 - 1879), in: Magazyn voor de critische wijsgeerte en de geschiedenis van dezelve, deel 3, stuk 1 (1800) p. 119-123  

              Download here

 

In: Nieuwe algemene Konst- en Letterbode, voor meer- en min-geöeffenden, vrijdag den 27 december 1799, p. 201-202, in een editie van Ernst-Otto Onnasch, versie maart 2010, hier te downloaden

              Download here

 

Pädagogik

Immanuel Kant, Over pedagogiek, in der Reihe: Paedagogische bibliotheek, Bd. 16, vertaald door Jan Geluk (1835-1897), Amsterdam: Versluys 1883.

 

 

 

 Bibliographie von Büchern und Aufsätzen über Immanuel Kant, gehe zur Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, Wijsbegeerte in Nederland,

oder direkt zu Kant

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

Copyright © 2006 Ernst-Otto Onnasch. All rights reserved. Terms of Use.
Last update:  18 November 2008 01:34h


Innovation delivered

 
www.vijfkwart.nl